ТОВ "Умвельт Бахмут"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
до Публічного договору про надання послуг
з поводження з побутовими відходамиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ», яке розташоване за адресою: 84511, м. Бахмут, Донецька область, вул. Незалежності, 218, є виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно на території сіл та селищ Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, згідно наказу Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради №72 од від 22.07.2020,Договору №1 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території сіл та селищ Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від 28 липня 2020 року (між Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Донецької області та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» (далі – Виконавець), пропонує фізичним або юридичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника іншим особам,які користуються об’єктом нерухомого майна (далі – Споживачам) отримувати послуги з поводження з побутовими відходами (збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів) на території Бахмутської об’єднаної територіальної громади шляхом приєднання до Публічного Договорупро надання послуг з поводження з побутовими відходами.

Цей Договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього Договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти Договір (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.). Беззастережне прийняття умов цього Договору вважається акцептуванням цієї оферти Споживачем, для чого Виконавець публікує цей Договір.

Розміщення даного Публічного Договору на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради Донецької області за електронною адресою: https://artemrada.gov.ua, у розділі: «Комунальні підприємства»-«ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ»-« Публічний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами», та на сайті ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» за електронною адресою: http://www.umwelt.in.ua/- «Публічний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами» - є публічною офертою (пропозицією) на адресу Споживачів.


Генеральний директор

ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» Роман КРАВЧЕНКО.

 

 

 

 

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з побутовими відходами

м. Бахмут 30 червня 2021 року


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ», в особі генерального директора Кравченко Романа Юрійовича, що діє на підставі Статуту затвердженого Протоколом Загальних зборів Учасників ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» від 27.12.2018 (далі – Виконавець), відповідно до вимог чинного законодавства України про відходи, житлово-комунальні послуги, санітарних норм і правил, з однієї сторони, і Власник (співвласник, користувач) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (співвласник, користувач) одноквартирного житлового будинку приватного сектору (далі – Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет Договору

1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком та умовами цього Договору надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі – послуги), згідно Наказу Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради №72 од від 22.07.2020 «Про затвердження переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території сіл та селищ Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади», на підставі Протоколу від 21.07.2020 №1 та відповідно до законів України : «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №318 зі змінами), Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 №259, зареєстрованим в Міністерстві Юстиції України 29.09.2010 за №871/18166, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 р. за №457/19195, та відповідно до «Правил благоустрою території міста Артемівськ» затверджених рішенням Артемівської міської ради від 24.07.2013 №6/41-744, із внесеними до них змінами, рішення виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 15.03.2017 №60 №Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих, великогабаритних і ремонтних побутових відходів у м. Бахмут, із змінами, внесеними до нього рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 10.04.2019 №95.

Перелік послуг

2. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами, а саме: збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

3. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною та безконтейнерною схемою.

4. Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 1,1 м³. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого транспорту Виконавця повинен бути безперешкодним в будь-яку пору року.

>

Не допускається змішування побутових відходів з великогабаритними відходами, гілкакми, опалим листям, будівельним сміттям, металом.

Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною схемою з 4-30 до 16-30 години, у визначені графіком дні.

5. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, закриті ємкості з відходами (пакети, відра, мішки) місткістю не більш як 0,12 куб. метра. Виконавець вивозить тверді побутові відходи за безконтейнерною схемою з 8-00 до 20-00 години, у певний день тижня, який зазначений графіком для певного приватного сектору.

6. Завантаження твердих побутових відходів у контейнери або закриті ємкості (пакети, мішки) здійснюється Споживачем. Вивантаження твердих побутових відходів з контейнерів та завантаження пакетів, мішків з відходами в спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем.

7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення твердих побутових відходів, визначаються Виконавцем.

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

8. Обсяг надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету Бахмутської міської ради Донецької області від 15.03.2017 №60 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих, великогабаритних і ремонтних побутових відходів у м. Бахмуті».

9. Критерієм якості послуг з поводження з твердими побутовими відходами є дотримання графіка вивезення твердих побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з поводження з побутовими відходами.

Права та обов’язки споживача

10. Споживач має право на:
1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;
2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структури тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;
3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;
5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови письмової заяви та документального підтвердження такої відсутності - довідка з тимчасового мешкання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання;
7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;
8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;
9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;
10) розірвання Договору здійснюється відповідно до законодавства України (зміна власника особового рахунку, зміна Виконавця послуг та інше).
11) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.


11. Споживач зобов’язується: 1) укладати Договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
3) оплачувати у встановлений Договором строк надані йому послуги з поводження з твердими побутовими відходами;
4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм. Не складувати тверді побутові відходи поза контейнером, не викидати в контейнери відходи, вивезення яких не передбачено цим Договором;
5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги, сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього Договору;
6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;
7) вживати заходів щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів;
8) визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;
9) утримувати контейнерні майданчики у належному санітарному стані;
10) забезпечити належне збирання та зберігання твердих побутових відходів.


Права та обов’язки виконавця

12. Виконавець має право:
1) вимагати від Споживача утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;
2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи;
3) після впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання твердих побутових відходів;
4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам Договору;
5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;
6) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;
7) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.


13. Виконавець зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами Договору;
2) на вимогу готувати та укладати із Споживачем Договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим Договором;
3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, загальну вартість місячного платежу, структури тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;
4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;
5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
6) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
7) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
8) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами;
9) мати укладені Договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення твердих побутових відходів, та перевозити тверді побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з твердими побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;
10) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;
11) ліквідувати звалище твердих побутових відходів у разі його утворення в місці збирання цих відходів через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання твердих побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.
12) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови письмової заяви та документального підтвердження такої відсутності-довідка з тимчасового мешкання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.


Ціна та порядок оплати послуги

14. Згідно з рішенням Виконавчого комітету Бахмутськоїї міської ради Донецької області від 15 травня 2019 року №118 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», що надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» тариф на послуги з поводження з побутовими відходами по групам становить:
- населення БАГАТОПОВЕРХОВИХ будинків – 24,22 грн. (21,38 грн.+2,84 грн. великогабаритні та ремонтні побутови відходи) в т.ч. ПДВ з 1 мешканця на місяць;
- населення ПРИВАТНОГО сектору – 25,19 грн., в т.ч. ПДВ з 1 мешканця на місяць;


15. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

16. Застосовується щомісячна система оплати послуг, платежі вносяться не пізніше ніж до 20-го числа наступного періоду (календарного місяця), що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг.

17. Послуги оплачуються у безготівковій й готівковій формі.

18. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі або повідомлений Виконавцем у рахунку (квитанції).

19. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це Споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

20. Наявність пільг, житлової субсидії, передбачених законодавчими актами, підтверджується належними документами.

Відповідальність сторін за порушення договору

21. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

22. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Представник Виконавця зобов’язаний прибути протягом 3-х робочих днів. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим Договором про надання відповідних послуг». Акт-претензія складається Споживачем та Виконавцем і скріплюється їхніми підписами. Акт-претензія передається Виконавцю, який протягом 3-х робочів днів вирішує питання про перерахунок розміру оплати або направляє Споживачу обгрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

23. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 16 цього Договору.

Умови внесення змін до Договору

24. Внесення змін до цього Договору здійснюється в разі:
- внесення змін в законодавчі та нормативні акти, щодо надання житлово-комунальних послуг та поводження з відходами;
- встановлення або корегування тарифів та норм утворення твердих побутових відходів.


Форс-мажорні обставини

25. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

26. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії, умови продовження та припинення дії цього Договору

27. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

28. Даний Договір набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради Донецької області за електронною адресою: https://artemrada.gov.ua, у розділі: «Комунальні підприємства»-«ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ»-« Публічний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами», та на сайті ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» за електронною адресою: http://www.umwelt.in.ua/- «Публічний договір про надання послуг з поводженням з побутовими відходами», діє протягом п’яти років з 30.06.2021 до 29.06.2026 року і поширюється на всіх Споживачів послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади.

29. Цей Договір вважається укладений, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту Договору Споживачі не уклали Договір з Виконавцем комунальної послуги.

30. Раніше укладений із Виконавцем Договір про надання комунальної послуги достроково припиняється з дати набрання чинності новим цим Договором. Тобто з 30 червня 2021 року набирає чинності і вступає в силу Публічний Договір. Раніше укладений Договір не звільняє сторони від виконання зобов’язань за цим Договором та від відповідальності за порушення його умов.

31. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії Договору, Споживач не повідомить Виконавця, не поступить заява про відказ від Договору, Договір вважається продовженим на наступний однорічний строк.

32. Дія Договору припиняється у разі:
- смерті фізичної особи – Споживача;
- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом;
- припинення відповідного Договору між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з поводження з побутовими відходами на певній території населеного пункту;
- дострокового розірвання Договору в порядку та на підставах, встановлених цивільним законодавством або за домовленістю сторін.

Дія Договору припиняється шляхом розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.


У разі розірвання Договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

Прикінцеві положення

33. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

34. Договір доводиться до відома Споживачів та знаходиться у постійному доступі шляхом опублікування в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради Донецької області за електронною адресою: https://artemrada.gov.ua, у розділі: «Комунальні підприємства»-«ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ»-«Публічний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами», та на сайті ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» за електронною адресою - http://www.umwelt.in.ua/ - «Публічний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами».

За вимогою Споживача Виконавець надає друкований примірник Договору та Заяву-Приєднання.

35. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням договору.

36. Договір розроблено відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами».

37. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. З правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений.

Реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УМВЕЛЬТ БАХМУТ»

84511, Донецька область, м. Бахмут,
вул. Незалежності, 218
ЄДРПОУ 37071627, ІПН 370716205021
р/р UA58300614000026005500350606
в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» м.Київ
Тел.(0627) 44-55-11; +38 050-478-04-18
Генеральний директор Роман Юрійович Кравченко, діє на підставі Статуту